O nama

Lovačko udruženje "Fazan" Vršac je osnovano 2011. godine kada se odvojilo od matičnog udruženja radi efikasnijeg gazdovanja i lakšeg funkcionisanja. Član je Lovačkog saveza Vojvodine i Lovačkog saveza Srbije i registrovano je u Agenciji za privredne registre. Lovište kojim gazduje LU Fazan prostire se na katastarskoj površini Vršca, Vatina i Potpornja i ima površinu od 21.380 ha.
LU Fazan danas broji oko 150 članova.

Radovi su u toku na budućoj lokaciji lovačkog doma, dok je uz pomoć Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu i šumarstvo već izgrađena volijera za prihvat fazana površine 1077 m2. Uz pomoć Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu i šumarstvo realizovan je i projekat revitalizacije četiri arterska bunara.Predsednik udruženja:
Matić Miroljub

Upravni odbor:
Matić Miroljub
Radosević Božo
Zimonja Milan
Momirov Ivica
Radmanovac Saša
Petrov Mile
Malackov Nenad
Dalibor Stajić
Zdravko Barač
Nebojša Jelić

Nadzorni odbor:
Kručičanin Milan (predsednik)
Stupar Dušan
Mrđa Rajko
Stojanović Slobodan
Poznić Branko

Disciplinska komisija:
Lauš Željko (predsednik)
Blanuša Voislav
Stajić Dalibor
Vitomirov Zoran
Stevo Radošević

Stručna služba
upravnik: Hrnjak Petar
lovočuvar: Momirov Jovica